Projekti

2018.gada 12.martā

2018.gada 6.martā ražošanas ēkas tika pieņemtas ekspluatācijā. Projekta ietvaros ražotnē tiks pārstrādāta un iepakota gan grieztā kūdra, gan frēzkūdra.

Uz doto brīdi tiek uzstādīta līnija kūdras smalcināšanai un separācijai frakcijās un kūdras iepakošanai “Big Bale”. Pārstrādi paredzēts uzsākt 2018.gada maijā.

Ievērojot projekta līguma nosacījumus un plānojot ražošanas iekārtu darba noslodzi, ir uzsākta darbinieku pieņemšana darbā.

2017.gada 2.oktobrī

Kad būvprojekts tika izstrādāts un būvvalde veica atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi līdz 2017.gada 17.maijam, kā rezultātā radās nepieciešamība veikt būvprojekta daļas ekspertīzi. Līdz ar to bija nepieciešams veikt izmaiņas līgumā ar Būvuzņēmēju par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu līdz 2017.gada 31.oktobrim.

Paralēli, kamēr tika izstrādāts un apstiprināts būvprojekts, tika veikti demontāžas darbi, būvlaukuma sagatavošanas un uzturēšanas darbi.

Līdz 2017.gada 1.oktobrim celtniecības darbi izpildīti par 76%.

2017.gada 10.janvāris

Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA) piešķīra SIA “B-PEAT” finansējumu projektam Nr.3.1.1.5/16/A/037 “Ražošanas ēku pārbūve unatjaunošana, paplašinot SIA B-PEAT saimniecisko darbību apstrādes rūpniecībā”

Projekta īstenošanas laiks: 
29.12.2016.-31.10.2017.

Projekta mērķis:
Nolūkā pārbūvēt un atjaunot ražošanas ēkas Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, lai uzsāktu un attīstītu kūdras substrātaražošanu.

  Radušies jautājumi?

  Kontakti

Tālrunis:
+371 29472957

  Uzdod mums jautājumu

hCaptcha

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!

  Kā mūs atrast?