E-pasts: bpeat@inbox.lv

SIA "B-PEAT" veic grieztas un frēzkūdras ieguvi

Kūdras produkcija

Par mums

SIA "B-PEAT" veic savu darbību no 2008. gada.

"B-PEAT" apsaimnieko 3 purvus ar kopējo platību 322,7 ha. Eģinieku purvs atrodas Kurzemes pusē, pie Kuldīgas, Plaudīšu purvs – Latgalē, Līgotņu purvs – Vidzemē. 

Uzņēmums veic gan grieztas, gan frēzkūdras ieguvi. 2018.gadā martā ir pabeigta kūdras pārstrādes ceha celtniecība. Ar tā palīdzību mēs jau varam nodrošināt pilnu darbības ciklu – sākot no purvu platību apgūšanas un beidzot ar kūdras sasmalcināšanas pa frakcijām un iepakošanu Big-Ball maisos.

"B-PEAT" sniedz arī kūdras ieguves pakalpojumus.

Aktualitātes

2018.gada 6.martā ražošanas ēkas tika pieņemtas ekspluatācijā. Projekta ietvaros ražotnē tiks pārstrādāta un iepakota gan grieztā kūdra, gan frēzkūdra. Uz doto brīdi tiek uzstādīta līnija kūdras smalcināšanai un separācijai frakcijās un kūdras iepakošanai “Big Bale”. Pārstrādi paredzēts uzsākt 2018.gada maijā. Ievērojot projekta līguma nosacījumus un plānojot ražošanas iekārtu darba noslodzi, ir uzsākta darbinieku pieņemšana darbā.

Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA) piešķīra SIA “B-PEAT” finansējumu projektam Nr.3.1.1.5/16/A/037 “Ražošanas ēku pārbūve unatjaunošana, paplašinot SIA B-PEAT saimniecisko darbību apstrādes rūpniecībā”

Projekta īstenošanas laiks: 29.12.2016.-31.10.2017.

Projekta mērķis: Nolūkā pārbūvēt un atjaunot ražošanas ēkas Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, lai uzsāktu un attīstītu kūdras substrātaražošanu.

Vairāk par projektiem