Uzņēmums SIA "B-PEAT" veic grieztas un frēzkūdras ieguvi

Kūdras realizācija

SIA "B-PEAT" aktualitātes

2018.gada 6.martā ražošanas ēkas tika pieņemtas ekspluatācijā. Projekta ietvaros ražotnē tiks pārstrādāta un iepakota gan grieztā kūdra, gan frēzkūdra. Uz doto brīdi tiek uzstādīta līnija kūdras smalcināšanai un separācijai frakcijās un kūdras iepakošanai “Big Bale”. Pārstrādi paredzēts uzsākt 2018.gada maijā. Ievērojot projekta līguma nosacījumus un plānojot ražošanas iekārtu darba noslodzi, ir uzsākta darbinieku pieņemšana darbā.

Centrālā finanšu un līguma aģentūra (CFLA) piešķīra SIA “B-PEAT” finansējumu projektam Nr.3.1.1.5/16/A/037 “Ražošanas ēku pārbūve un
atjaunošana, paplašinot SIA B-PEAT saimniecisko darbību apstrādes rūpniecībā”

Projekta īstenošanas laiks: 29.12.2016.-31.10.2017.

Projekta mērķis: Nolūkā pārbūvēt un atjaunot ražošanas ēkas Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, lai uzsāktu un attīstītu kūdras substrāta
ražošanu.

Vairāk par projektiem